Emotra AB genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med företrädesemissionen.

av | jun 17, 2021 | INVESTERARE

Emotra AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 22 april 2021…

20210617 – Emotra- PM – Riktad nyemission av aktier till garanter

This post is also available in: English