Pressmeddelanden

20210806 – Emotra- PM – Kallelse till extra bolagsstämma den 8 oktober 2021

210831 – PM – Emotra AB har ingått villkorat avtal om att förvärva NeuraMetrix

210712- Emotra- Rättelse i PM- Sista dag för handel i BTU

210712- Emotra- PM – Sista dag för handel i BTU

210709 – Emotra- PM – Emotra startar forskningssamarbete med Kings College

210707 – Emotra- PM – Emotra erhåller patent i Kanada

20210617 – Emotra- PM – Riktad nyemission av aktier till garanter

20210615 – Emotra- PM – Utfall i företrädesemission_

210609 – Emotra- PM – Emotra tecknar avtal med NIMH

20210608 – Emotra- PM – VD-intervju och analys från Mangold Insight

210602 – Emotra – PM – Emotra medverkar på Småbolagsdagarna 2021

20210528 – Emotra- PM – Teckningsperiod inleds

210526 – Emotra- PM – Memorandum offentliggörs

210524 – Emotra – PM – Kommuniké Årsstämma

210429 – Emotra- PM – Årsredovisning 2020 och handlingar inför stämman

210422 – Emotra- PM – Ändringar i styrelse

210422 – Emotra- PM – Kallelse årsstämma

210422 – Emotra- PM – Styrelsens beslut om emission210415 – Emotra – PM – Emotra signerar avsiktsförklaring med BLC

210215 – Emotra- PM – Publikation i BMC Psychiatry

201229 – Emotra – PM – Emotra, summering inför 2021

201221 – Emotra- PM – Första återfallsstudien accepterad för publicering i BMC Psychiatry

201204 – Emotra- PM – Kommuniké extra bolagsstämma

201120 – Emotra- PM – Kallelse extra bolagsstämma

201026 – Emotra – PM – Utfall teckningsoptioner av serie TO 2020

201016 – Emotra – PM – VD Daniel Poté avser teckna teckningsoptioner

201009 – Emotra – PM – Emotra ingår avtal för utveckling av den tyska marknaden

201008 – Emotra – PM – Styrelseordförande Claes Holmberg avser teckna sin andel av teckningsoptioner

201007 – Emotra – PM – Emotra, skjuter upp offentliggörandet av delårsrapport

201007 – Emotra – PM – Emotra, utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO 2020

200929 – Emotra – PM – Emotra, uppdatering kring forskning

2000908 – Emotra- PM – Presentarar på Aktiespararnas aktiedag

200821 – Emotra – PM – Emotra tecknar samarbetsavtal med psykiatrisk klinik vid Örebro universitetssjukhus

200603 – Emotra- PM – Kommuniké årsstämma

200528 – Emotra – PM – Delgivning om stämning för fordran

200526 – Emotra – PM – Emotra i samarbete med RISE för EDOR test

200513 – Emotra- PM – Årsredovisning 2019 och handlingar inför stämman

200507 – Emotra – PM – Effekter av Covid-19 på Emotras verksamhet

200506 – Emotra- PM – Kallelse årsstämma

200406 – Emotra- PM – Handel i teckningsoptioner på spotlight stock market

200403 – Emotra- PM – Sista dag för handel i BTU

200326 – Emotra- PM – Likviditetsgaranti

200325 – Emotra – PM – Emotra säkrar samarbetsavtal för kliniska studier

200323 – Emotra- PM – Utfall i unitemissionen

200309 – Emotra – PM – Emotra nära samarbetsavtal för kliniska studier v3

200303 – Emotra- PM – Offentliggörande av memorandum inför start av nyemission

200224 – Emotra- PM – Emissionsbeslut FINAL_Rättelse_clean

200226 – Emotra – PM – Rättelse angående publicering av delårsrapport jan – mars 2020

200224 – Emotra- PM – Emissionsbeslut

200212 – Emotra – PM – Emotra kommenterar handeln och kursuppgången

200205 – Emotra – PM – Emotra tecknar avtal för forskningssamarbete

191127 – Emotra -Pressmeddelande – Föreläsningar

190515 – Emotra- PM – Kommuniké årsstämma

190509- Emotra – PM – EDOR identifierar patienter med högre risk för återfall i depression

190503- Emotra – PM – Godkänt patent i USA

190503 SealWacs -PM- Handlingar inför årsstämman

190415 – Emotra- PM – Kallelse årsstämma

190305 – Emotra – PM – Kommentarer till kommunikation från enskilda forskare

190111- Emotra – PM – Sista dag för handel med BTA

181205- Emotra – PM – Korrigerat utfall i nyemission

181205- Emotra – PM – Utfall i nyemission

181128- Emotra – PM – Video- Stora Aktiedagen Sthlm26 november

181126- Emotra – PM – Insiders tecknar i emissonen

181122- Emotra – PM – Presentation Stora Aktiedagen Sthlm 26 november

181120- Emotra – PM – Viktiga upptäckter i forskningen

181116- Emotra – PM – Avsiktsförklaring med engelskt sjukhus

181114- Emotra – PM – Video- Stora Aktiedagen Gbg 12 november

181112 – Emotra- PM – Ny video med intervjuer

181112 – Emotra- PM – Offentliggörande av memorandum inför start av nyemission

181109- Emotra – PM – Presentation Stora Aktiedagen 12 november

181101 – Emotra- PM – Emissionsbeslut

181024 – Emotra- PM – Emotra byter VD och ordförande

181018 – Emotra- PM – Uppstart av tyskt sjukhus

180904- Emotra – PM – Ny publikation visar styrkan i EDOR test

180730- Emotra – PM – Godkänt patent i Japan

180509 – Emotra- PM – Kommuniké årsstämma

180507 – Emotra – PM- Överenskommelse med Universitetet i Warszawa

180418 – Emotra- PM – Handlingar inför stämman

180409 – Emotra- PM – Kallelse årsstämma

180309 – Emotra- PM – Första avtalet undertecknat

171201 – Emotra – Stämmokommuniké

171130 – Emotra – PM- Ändrade planer för kursverksamheten

171201 – Emotra – PM Kallelse extra bolagsstämma

170718 – Emotra – Sista dag för handel i BTA

170703 – Emotra – Kommuniké årsstämma

170626 – Emotra – Flaggningsmeddelande

170626 – Emotra – Utfall i företrädesemission

170609 – Emotra – PM – Handlingar inför stämman

170607 – Emotra – Pressmeddelande – Teckningstiden inleds

170531 – Emotra – Kallelse arsstämma

170531 – Emotra – Offentliggörande av memorandum

170526 – Emotra – Emissionsbeslut

170519 – Emotra- PM – Stämmokommuniké

170515 – PM – Emotra meddelar att lanseringen startar inom kort

170503 – Emotra – Kallelse EGM

170503 – Emotra – Styrelsen föreslår bemyndigande

170331 – Emotra – PM – konsensusmötet ställer sig bakom lansering

170313 – Emotra – PM – Horizon 2020- ansökan avslagen

161128-emotra-pm-horizon-2020-ansokan-avslagen

160727 – Emotra – PM – Analys av baselinematerialet i EUDOR-A

160427 – Emotra – PM – Stämmokommuniké

160405- Emotra- PM- Handlingar inför stämman

160323- Emotra- PM- Kallelse till Årsstämma

160311 – Emotra – PM – Första fasen av studien genomförd

160121 – Emotra – PM – EU beviljar Emotra ekonomiskt stöd

151026 – Emotra – PM – Sista dag för handel med BTA

151012 – Emotra – PM – Flaggningsmeddelande

151012- Emotra – PM – Utfall i nyemission

150923 – Emotra – PM – Teckningstiden inleds

150922- Emotra – PM – PRV beviljar Emotra patent

150921- Emotra – PM – Möte i Rom

150918 – Emotra – PM – Roadshow

150910 – Emotra – PM – Beslut om nyemission

150901 – Emotra – PM – Kommuniké extra bolagsstämma

150731 – Emotra – PM – Kallelse till extra bolagsstämma

150710- Emotra – PM – Presentation av EDOR i USA

150512- Emotra – PM – Avslag på ansökan till EU H2020

150428 – Emotra – PM – Stämmokommunike

150402- Emotra – PM – Årsredovisning 2014

150401- Emotra – PM – EDOR under kongressen i Wien

150327- Emotra – PM – Internationella kongresser

150327- Emotra- PM- Kallelse till Årsstämma

150318- Emotra – PM – EU H2020-ansökan

150213- Emotra – PM – Extra stämma fattade beslut om split

150115- Emotra – PM – Kallelse till stämma

141217- Emotra – PM – Ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen

141024- Emotra – PM – Viktigt uppdrag för Lars-Håkan Thorell

141002- Emotra – PM – Presentation av Emotra och EDOR

140930- Emotra – PM – Avtal med forskare

140919- Emotra – PM – Etikgodkännanden

140813- Emotra – PM – Internationellt symposium 2015

140609- Emotra – PM – Utvecklingsprojekt genomfört

140429- Emotra – PM – Stämmokommunike

140415- Emotra – PM – Uppstartsmöte i Rom

140401- Emotra – PM – Avtal med klinik i Rostock

140328- Emotra – PM – Kallelse årsstämma

140324- Emotra – PM – Avtal med klinik i Lissabon

140324- Emotra – PM – Startupmöte i Rom

140320- Emotra – PM – Avtal med klinik i Tübingen

140317- Emotra – PM – Avtal med två kliniker

140312- Emotra – PM – CE-märkning

140307- Emotra – PM – Avtal med tre kliniker

140219 – Emotra – PM – Sista dag för handel med BTA

140217- Emotra – PM – Avtal med svenska kliniker

140212- Emotra – PM – Avtal med National Institute of Psychiatry, Budapest

140206- Emotra – PM – Avtal med universitet i Cluj-Napoca

140203 – Emotra – PM – Teckningsgrad

140123- Emotra – PM – Avtal med universitet i Bari och Piemonte

140123 – Emotra – PM – Avtal med universitet i Rom

140117 – Emotra – PM – Avtal med universitet i Genua – SE

140116 – Emotra – PM – Emissionen inleds(1)

140110 – Emotra – PM – Avtal med EPA-SS

140108- Emotra – PM – Stämmokommuniké

131227 – Emotra – PM – Avtal med opinionsledare

131219 – Emotra – PM – Kallelse till extra bolagsstämma

131219_2 – Emotra – PM – Beslut om emission

Pressmeddelande från Emotra 20131031

Pressmeddelande från Emotra 20131008

Pressmeddelande från Emotra 20131001

Pressmeddelande från Emotra 20130918

Pressmeddelande från Emotra 20130913

Pressmeddelande från Emotra 20130911

Pressmeddelande från Emotra 20130828

Pressmeddelande från Emotra 20130827

Pressmeddelande från Emotra 20130815

Kommuniké från ordinarie stämma 20130627

Pressmeddelande från Emotra 20130528

Pressmeddelande från Emotra 20130423

Pressmeddelande från Emotra 20130328

Pressmeddelande från Emotra 20130315

Pressmeddelande från Emotra 20130225

Pressmeddelande från Emotra 20130220