Om Emotra

Emotra är ett svenskt medicinteknikföretag verksamt inom psykiatri och psykologi med målet att ge behandlande läkare mer och bättre information för att förbättra resultat. Företagets produkt, EDOR-test, är ett psykofysiologiskt test som identifierar hyporeaktiva patienter. Hyporeaktivitet bland deprimerade patienter fungerar som en biomarkör, som beskriver ett tillstånd med större risker, såsom självmord och återfall av depression. Kunderna består av psykiatriska specialistkliniker, universitetssjukhus och forskningsinstitut. Företaget har sitt kontor på Färögatan 33, 164 51 Kista.

Företaget utvecklar och marknadsför EDOR-testet och tillhandahåller hårdvara, mjukvara, system och tjänster för testning i en klinisk miljö. Produkten är CE-märkt för klinisk användning och har patent för sina applikationer.

Under de kommande åren är målet för Emotra att bygga en kunskapsbas för att testet ska kunna användas som rutintest inom psykiatrin. En nyckelaspekt av detta är att bygga en portfölj av publicerade data samt erfarenhet av hur man kan översätta detta till en bättre hantering av patienter med mental hälsa. I slutändan är vårt mål att förmedla mer om de underliggande biologiska egenskaperna för psykisk ohälsa och genom detta minska stigmat relaterat till det.