Bolagsordning 2017-06-30

180409 – Emotra- PM – Kallelse årsstämma

Årsredovisning 2017 Emotra AB

FULLMAKT EMOTRA ÅRSSTÄMMA 2018

Fullständiga beslutsförslag inför ordinarie bolagsstämma i EMOTRA AB – 180509

171201 – Emotra – PM Kallelse extra bolagsstämma

FULLMAKTFORMULÄR EMOTRA 20171201

Styrelsens förslag beträffande ändringar i styrelsesammansättningen 171201

Fullmaktsformulär årsstämma EMOTRA AB — 170630 —

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i EMOTRA AB — 170630 —

Årsredovisning 2016 Emotra AB

Emotra_anmälningssedel_webbversion

Emotra_teaser_villkor

Emotra – Memorandum

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma EMOTRA AB — 170519 —

Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i EMOTRA AB – 17051…

Årsredovisning 2015 Emotra AB

FULLMAKT 2016

Emotra – Memorandum 2015

Emotra _teaser_6-sid

Emotra_anmälningssedel_Dh

Fullständiga beslutsunderlag Emotra — stämma 150901 —

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Emotra — 150901 — Fullständiga beslutsunderlag Emotra — stämma 150901 —

Årsredovisning 2014 Emotra AB (publ)

Årsredovisning Emotra AB (publ) 2013

Emotra – Memorandum 2014 – FINAL II

Särskild anmälningssedel II – Emotra_Dh

Emotra – 6-sidig Teaser – webb

Emotra – Anmälningssedel_Dh

Bilaga 4 — Kallelse till extra bolagsstämma Emotra — 140108 —

Bilaga 3 — redogörelse_yttrande ABL 13_6 —

Fullständiga beslutsunderlag Emotra — stämma 140108 —

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Emotra — 140108 —

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Bolagsordning 2013-01-11

Stiftelseurkund

Emotra Investment Memorandum 2013pdf