Delårsrapporter

Kommande rapporttillfällen

24 augusti 2022, publicering av delårsrapport januari- juni 2022

28 november 2022, publicering av delårsrapport januari- september 2022

24 februari 2023, publicering av bokslutskommunikén för år 2022

 

Årsstämma 2022 hölls den 21 juni. Årsredovisningen har funnits tillgänglig på bolagets hemsida www.emotra.se, sedan tre veckor innan stämman och har även kunnat rekvireras från bolaget per e-post till daniel@emotra.se.

220824 Delårsrapport jan – juni 2022

220523 Delårsrapport jan – mars 2022

Emotra Bokslutskommuniké för 2021 220222

Delårsrapport jan – sept 2021

210820 Delårsrapport Jan- Juni 2021

210511 Delårsrapport Jan- Mars 2021

210224 Bokslutskommuniké för 2020

201126 Delårsrapport Jan- Sept 2020

200825 Delårsrapport Jan- Juni 2020

200529 Delårsrapport Jan- Mars 2020

200221- Bokslutskommuniké 2019

191024 Delårsrapport Jan-September 2019

190823 Delårsrapport Jan-Juni 2019

190515 Delårsrapport Jan-Mars 2019

190221- Bokslutskommuniké 2018

181024 Delårsrapport Jan-September 2018

180822 Delårsrapport Jan-Juni 2018

180509- Delårsrapport Jan-Mars 2018

180223- Bokslutskommuniké 2017

171024- Delårsrapport Jan-Sept 2017

170823- Delårsrapport Jan-Juni 2017

170426- Delårsrapport Jan-Mars 2017

170215 – Bokslutskommuniké 2016

161026-delarsrapport-jan-sept-2016

160824 – Delårsrapport Jan-Juni 2016

160426 – Delårsrapport Jan-Mars 2016

160211 – Bokslutskommuniké 2015

151021 – Delårsrapport Jan-Sept 2015

150819 – Delårsrapport Jan-Juni 2015

Delårsrapport Jan-Mars 2015

Bokslutskommuniké 20140212

Delårsrapport Jan-Sept 2014

Delårsrapport Jan-Jun 2014

Delårsrapport Jan-Mars 2014

Bokslutskommuniké 2013

Kvartalsredogörelse Jan- Sep 2013

Delårsrapport Jan- Juni 2013

Kvartalsredogörelse Jan- Mars 2013