Emotra erhåller godkänt patent i Kanada

av | jul 7, 2021 | INVESTERARE

EDOR test, Emotras metod för att finna riskpopulationer inom mental hälsa, har nu fått utökat skydd för sin applikation…

210707 – Emotra- PM – Emotra erhåller patent i Kanada

This post is also available in: English