Emotras organisation

Daniel Rudeklint

Daniel Rudeklint

Tf. VD och CFO. Styrelseledamot sedan 27 april 2022.

Claes Holmberg

Claes Holmberg

Styrelseordförande för Emotra AB, född 1954

Anders Blom

Anders Blom

Styrelseledamot i NeuraMetrix AB sedan 2021