Årsredovisning 2020 Emotra AB (publ)

Årsredovisning 2019 Emotra AB (publ)

Årsredovisning 2018 – Emotra

Årsredovisning 2017 Emotra AB

Årsredovisning 2016 Emotra AB

Årsredovisning 2015 Emotra AB

Årsredovisning-2014-Emotra-AB-publ

Årsredovisning Emotra AB (publ) 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009