För investerare

Emotra AB:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 28 juni 2013 under kortnamnet EMOT och handlas via banker och fondkommissionärer. Information om Emotras aktie återfinns på en särskild sida på Spotlight Stock Markets hemsida. Länk till denna finns under rubriken Aktien.

Vårt nyhetsarkiv, pressmeddelanden, delårsrapporter, årsredovisningar och information om viktiga investerarmöten samt om eventuella aktiviteter för kapitalförstärkning återfinns i det här avsnittet. Dessa är presenterade på både engelska och svenska, men några dokument som endast är relevanta för svenska investerare är bara tillgängliga på svenska.