Företrädesemissionen i Emotra AB blev kraftigt övertecknat till 176 procent och bolaget tillförs cirka 9,5 MSEK genom företrädesemissionen.

av | jun 15, 2021 | INVESTERARE

Den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 9,5 MSEK som offentliggjordes den 22 april 2021…

20210615 – Emotra- PM – Utfall i företrädesemission_

This post is also available in: English