Styrelsen i EMOTRA AB har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 9,5 MSEK.

av | apr 22, 2021 | INVESTERARE

Styrelsen i Emotra AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) har idag den 23 april 2021, villkorat av godkännande vid ordinarie bolagsstämma…

210422 – Emotra- PM – Styrelsens beslut om emission