Kallelse till årsstämma i EMOTRA AB

av | apr 22, 2021 | INVESTERARE

Aktieägarna i EMOTRA AB , 556612-1579, (”Bolaget” eller ”Emotra”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 maj 2021.

210422 – Emotra- PM – Kallelse årsstämma