Emotra AB kallar till extra bolagsstämma

av | sep 6, 2021 | INVESTERARE

Aktieägarna i Emotra AB (publ), org nr 556612-1579 (”Bolaget” eller ”Emotra”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 oktober 2021.

20210806 – Emotra- PM – Kallelse till extra bolagsstämma den 8 oktober 2021