Emotra AB har ingått avtal om att förvärva NeuraMetrix, Inc. genom apportemission

av | aug 31, 2021 | INVESTERARE

Emotra har idag ingått avtal med aktieägarna i NeuraMetrix, Inc. (”Säljarna”) om att förvärva samtliga aktier…

210831 – PM – Emotra AB har ingått villkorat avtal om att förvärva NeuraMetrix

This post is also available in: English