Emotra offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO 2

av | nov 26, 2021 | INVESTERARE

Emotra AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) har den 25 november 2021, fastställt kursen för serie TO 2…

211126 – Emotra- PM – Emotra, utnyttjandekurs för teckningsoptionerna av serie TO2

This post is also available in: English