Emotra offentliggör investeringsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

av | maj 26, 2021 | INVESTERARE

Styrelsen i Emotra AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission av units…

210526 – Emotra- PM – Memorandum offentliggörs