EMOTRA AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2

av | dec 14, 2021 | INVESTERARE

Emotra AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 14 december 2021, utfallet…

211214 – Emotra – PM – Utfall teckningsoptioner av serie TO 2

This post is also available in: English