Okategoriserad

Emotra offentliggör memorandum

Den 24 februari 2020 beslutade styrelsen i Emotra AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 15 maj 2019, att genomföra en Unitemission om högst 8 796 586 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare...

läs mer