Kommande rapporttillfällen

26 november 2020 publicering av delårsrapport jan-sept 2020

24 februari 2021 publicering av bokslutskommunikén för 2020

Årsstämma 2020 avhölls den 3 juni kl. 11:00 i Göteborg. Årsredovisning för 2019 har funnits  tillgänglig på bolagets hemsida www.emotra.se, sedan tre veckor innan stämman och kan även rekvireras från bolaget per e-post till daniel@emotra.se.

200825 Delårsrapport Jan- Juni 2020

200529 Delårsrapport Jan- Mars 2020

200221- Bokslutskommuniké 2019

191024 Delårsrapport Jan-September 2019

190823 Delårsrapport Jan-Juni 2019

190515 Delårsrapport Jan-Mars 2019

190221- Bokslutskommuniké 2018

181024 Delårsrapport Jan-September 2018

180822 Delårsrapport Jan-Juni 2018

180509- Delårsrapport Jan-Mars 2018

180223- Bokslutskommuniké 2017

171024- Delårsrapport Jan-Sept 2017

170823- Delårsrapport Jan-Juni 2017

170426- Delårsrapport Jan-Mars 2017

170215 – Bokslutskommuniké 2016

161026-delarsrapport-jan-sept-2016

160824 – Delårsrapport Jan-Juni 2016

160426 – Delårsrapport Jan-Mars 2016

160211 – Bokslutskommuniké 2015

151021 – Delårsrapport Jan-Sept 2015

150819 – Delårsrapport Jan-Juni 2015

Delårsrapport Jan-Mars 2015

Bokslutskommuniké 20140212

Delårsrapport Jan-Sept 2014

Delårsrapport Jan-Jun 2014

Delårsrapport Jan-Mars 2014

Bokslutskommuniké 2013

Kvartalsredogörelse Jan- Sep 2013

Delårsrapport Jan- Juni 2013

Kvartalsredogörelse Jan- Mars 201