FULLMAKT EMOTRA ÅRSSTÄMMA 2020

200506 – Emotra- PM – Kallelse årsstämma

Årsredovisning 2019 Emotra AB (publ)

FULLMAKT EMOTRA ÅRSSTÄMMA 2019

Fullständiga beslutsförslag inför ordinarie bolagsstämma i EMOTRA AB – 190515

Årsredovisning 2018 – Emotra

190415 – Emotra- PM – Kallelse årsstämma

180409 – Emotra- PM – Kallelse årsstämma

FULLMAKT EMOTRA ÅRSSTÄMMA 2018

Fullständiga beslutsförslag inför ordinarie bolagsstämma i EMOTRA AB – 180509

Årsredovisning 2017 Emotra AB

171201 – Emotra – PM Kallelse extra bolagsstämma

FULLMAKTFORMULÄR EMOTRA 20171201

Styrelsens förslag beträffande ändringar i styrelsesammansättningen 171201

170531 – Emotra – Kallelse årsstämma

Fullmaktsformulär årsstämma EMOTRA AB — 170630 —

170609 – Emotra – PM – Handlingar inför stämman

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i EMOTRA AB — 170630 —

170503 – Emotra – Kallelse EGM

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma EMOTRA AB — 170519 —

Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i EMOTRA AB – 17051…

160323- Emotra- PM- Kallelse till Årsstämma

FULLMAKT 2016

150731-Emotra-PM-Kallelse-till-extra-bolagsstämma

Fullmakter Emotra stämma 150901

150327- Emotra- PM- Kallelse till Årsstämma

FULLMAKT

Kallelse årsstämma 140428 Emotra AB

FULLMAKTSFORMULÄR