Emotra AB offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO 3

by | Sep 30, 2022 | INVESTORS

220930 – Emotra- PM – utnyttjandekurs TO3 fastställd