Board and management

Daniel Rudeklint

Daniel Rudeklint

Acting CEO and CFO

Styrelseledamot sedan 27 april 2022.

Daniel is the Chief Financial Officer at NeuraMetrix AB. His experience includes more than 14 years within audit, as a certified public accountant (CPA) at EY (formerly Ernst & Young) and as internal auditor at Sida (the Swedish International Development Cooperation Agency). Daniel holds a Degree of Master of Science in Business Administration and Economics with specialization in accounting and financial management from Luleå University of Technology (Sweden).

Claes Holmberg

Claes Holmberg

Chairman of the Board of Directors of Emotra AB, born 1954

Shareholdings in Emotra AB (including related persons): 1 002 789 shares.

Claes Holmberg has a master’s degree in engineering and received his PhD in theoretical physics in 1986. Former Executive VP of Nobel Biocare, 1986–95 and CEO of Mediteam AB/Biolin AB, 1996–2003 and Biolight AB, 2003–2011. Former member and/or chairman of the board of several medical device companies and national interdisciplinary research programmes.

Anders Blom

Anders Blom

Styrelseledamot i NeuraMetrix AB sedan 2021

Aktieinnehav i NeuraMetrix AB: 0 aktier.

Anders har mer än 25 års erfarenhet av internationell ekonomi och affärsutveckling från läkemedels- och medicinteknisk industri. Hans erfarenhet inkluderar affärs- och företagsutveckling på Pharmacia & Upjohn och Q-Med AB (publ) (idag Galderma); partner och VD på riskkapitalbolaget Nexttobe AB; och Executive VP och CFO på Oasmia Pharmaceutical AB (publ). Dessutom har Anders lång styrelseerfarenhet från läkemedels- och tekniksektorer inklusive, men inte begränsat till, Hansa Biopharma AB (publ), Biolamina AB, Delta Projects AB och Selego AB. Anders har en kandidatexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Maida Vale Capital AB, styrelseledamot i Alzinova AB (publ), Hunterhex International Inc., Hunterhex AB, Wonderboo AB, Rosland Nordic AB och Challengehop Inc.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte till större aktieägare.