Sedan en tid tillbaka fokuserar Bolaget på indikationen återfall i depression. Målsättningen är att starta en klinisk studie under 2020. Nu har ytterligare ett viktigt steg tagits, genom att Emotra tecknat samarbetsavtal med Allmänpsykiatriska kliniken, Örebro Universitetssjukhus.

 

200821 – Emotra – PM – Emotra tecknar samarbetsavtal med psykiatrisk klinik vid Örebro universitetssjukhus