Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2020.

 

200825 Delårsrapport Jan- Juni 2020