I dag, den 3 juni 2020, hölls årsstämma i EMOTRA AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 

200603 – Emotra- PM – Kommuniké årsstämma