Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2020.

 

200529 Delårsrapport Jan- Mars 2020