Många företag inom den så kallade life science sektorn påverkas av den pågående epidemin och Emotra är inget undantag.

 

200507 – Emotra – PM – Effekter av Covid-19 på Emotras verksamhet