I mars 2020 genomförde EMOTRA AB (”Emotra”) en företrädesemission av Units (varje unit innehåller två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner), …..

 

200403 – Emotra- PM – Sista dag för handel i BTU