Sedan en tid tillbaka fokuserar Bolaget på indikationen återfall i depression med målet att starta en klinisk studie under 2020.

 

200325 – Emotra – PM – Emotra säkrar samarbetsavtal för kliniska studier