Emotra AB (”Emotra”) kommer under mars månad att presentera bolaget och dess nuvarande situation, mål och strategi för att skapa en ny marknad för EDOR test inom psykiatrin.

 

200303- Emotra – Nyhetsbrev – Emotra presenterar under Mangold Insight investerardag