Den 24 februari 2020 beslutade styrelsen i Emotra AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 15 maj 2019, att genomföra en Unitemission om högst 8 796 586 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

 

200303 – Emotra- PM – Offentliggörande av memorandum inför start av nyemission