Den 18 mars 2020 avslutades teckningsperioden i EMOTRA AB:s (”EMOTRA” eller ”Bolaget”) företrädesemission om högst 8 796 586 Units….

 

200323 – Emotra- PM – Utfall i unitemissionen