Syftet med likviditetsgarantin är att säkerställa likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 27 mars 2020.

 

200326 – Emotra- PM – Likviditetsgaranti