Korrigering: I Emotras bokslutskommuniké för 2019 informerades fel beträffande publicering av delårsrapport januari – mars 2020. Rätt datum ska vara 29 maj 2020.

 

200226 – Emotra – PM – Rättelse angående publicering av delårsrapport jan – mars 2020