Bolaget tar nu ett första viktigt steg för den nya indikationen för EDOR® Test; återfall i depression.

 

200205 – Emotra – PM – Emotra tecknar avtal för forskningssamarbete