Med anledning av de senaste dagarnas handeln i Emotras aktie och den kraftiga kursuppgången som följt av denna, vill Bolaget kommentera den aktuella situationen

 

200212 – Emotra – PM – Emotra kommenterar handeln och kursuppgången