Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för helåret 2019.

200221- Bokslutskommuniké 2019