(Rättelse: Rättelsen avser felaktiga villkor för teckningsoptioner, korrekta villkor återges nedan under ”Villkor för teckningsoptioner i sammandrag”)

 

200224 – Emotra- PM – Emissionsbeslut FINAL_Rättelse_clean