Emotra AB (”Emotra”) har under slutet av 2019 mött ansvariga för AstraZeneca BioVentureHub, intervjuats och fått erbjudandet om att flytta in på läkemedelföretagets forskningsanläggning i Mölndal.

 

200130- Emotra – Nyhetsbrev – Flytt och inlämning av publikation