Emotra AB (”Emotra”) har under senare tid, genom Lars-Håkan Thorell presenterat de biologiska grunderna till hyporeaktivitet på olika vetenskapliga möten.

 

191127 – Emotra -Pressmeddelande – Föreläsningar