Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB avger härmed delårsrapport för de tre första kvartalen 2019.

 

191024 Delårsrapport Jan-September 2019