Emotra AB (”Emotra”) för diskussioner om forskningssamarbeten rörande EDOR® Test med framträdande universitetssjukhus i ett flertal europeiska länder.

 

190925 – Emotra -Nyhetsbrev – Forskningssamarbeten