Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2019.

 

190823 Delårsrapport Jan-Jun 2019