Emotra AB (”Emotra”) har en intensiv vår bakom sig. Nya data som visar att EDOR® kan identifiera patienter med ökad risk för återfall i depression visar sig bli allt viktigare. Emotra för nu allt fler diskussioner med psykiatriska forskningscentra om samarbeten för att verifiera fynden och finna fler tillämningar av metoden. En patentansökan har lämnats in i syfte att skydda tillämpningen inom det nya indikationsområdet.

 

190620 – Emotra -Nyhetsbrev – Breddat fokus och ökade forskningssamarbeten