I dag, den 15 maj 2019, hölls årsstämma i EMOTRA AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 

190515 – Emotra- PM – Kommuniké årsstämma