USA är en av Emotras framtida marknader som är prioriterat. Bolaget har tidigare meddelat att man sökt patent inom EU, USA, Kanada och Japan som erhållits i Sverige och Japan. Nu har patentmyndigheten i USA meddelat att Emotras amerikanska patentansökan ”US Application No. 15/024,908” har godkänts.

 

190503- Emotra – PM – Godkänt patent i USA