Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2019.

 

190515 Delårsrapport Jan-Mars 2019