Emotra har tidigare meddelat att nya forskningsresultat visat på nya indikationer för användning av Emotras metod, EDOR, vilket innebär möjligheter att bredda användningen i klinisk verksamhet. Nu kan Bolaget meddela att det handlar om att hyporeaktiva har signifikant högre risk för återfall i depression jämfört med reaktiva patienter.

 

190509- Emotra – PM – EDOR identifierar patienter med högre risk för återfall i depression