Emotra AB (publ) (”Emotra”) meddelar idag att bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018 och övriga handlingar inför årsstämman från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.emotra.se). Handlingarna kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

 

190503 SealWacs -PM- Handlingar inför årsstämman