Det har kommit till Emotras kännedom att kommunikation från en enskild forskare nått ut till den finansiella marknaden. Emotra har under gårdagen och den gångna kvällen mottagit frågor rörande den öppna naturalistiska multicenterstudien, EUDOR-A, från oroliga aktieägare och vill därför kommentera den uppkomna situationen.

 

190305 – Emotra – PM – Kommentarer till kommunikation från enskilda forskare